Munkatársaink

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy minden esetben – az óraadókkal is – előre egyeztetett időpontban informálódjanak a diákokról.

Makovecz Tamás

makovecztamas@yahoo.de

német nyelv
pedagógia
intézményvezető

Fogadóóra: szerda 2

Zimborás Beatrix

trixi1215@gmail.com

angol nyelv
intézményvezető –  helyettes

Fogadóóra: szerda 3

Gyimesi Katalin

gyimkat@kfgz.edu.hu

magyar  nyelv és irodalom
intézményvezető –  helyettes

Fogadóóra: szerda 5

Braun Tünde

braun.tunde@kfgz.edu.hu

könyvtár – történelem

intézményvezető –  helyettes

osztályfőnök: 12.f

Fogadóóra: szerda 2

Aladi Gabriella

aladig@kfgz.edu.hu

matematika-fizika-informatika

Fogadóóra: szerda 4

Balázs Erik

ebalazs@kfgz.edu.hu

testnevelés
osztályfőnök: 11.a

Fogadóóra: szerda 2

Beck Sándor

bs@kfgz.edu.hu

informatika

Fogadóóra: szerda 3

Bedő-Somlai Edina

bsedina@kfgz.edu.hu

földrajz-biológia

osztályfőnök 7.l

Fogadóóra: szerda 5

Benedek Sarolta

benedeks@kfgz.edu.hu

német nyelv-angol nyelv

osztályfőnök: 10.f

Fogadóóra: szerda 4

Béres Ildikó

beres@kfgz.edu.hu

angol nyelv

Fogadóóra: szerda 6

Bognár Henrietta

bognar.henrietta@kfgz.edu.hu

angol nyelv

osztályfőnök: 12.b

Fogadóóra: szerda 2

Biró Gabriella

biro.gabriella@kfgz.edu.hu

angol nyelv

osztályfőnök 9.Knyb

Fogadóóra: szerda 4

Bognár Szabolcs Károly

bognar.szabolcs@kfgz.edu.hu

testnevelés – biológia

osztályfőnök: 10.a

Fogadóóra: szerda 2

Bohárné Kocsis Szilvia

bohsrne.szilvi@kfgz.edu.hu

angol nyelv – földrajz

Fogadóóra: szerda 3

Boncz Dániel

boncz.daniel@kfgz.edu.hu

biológia

Fogadóóra: szerda 5

német – francia nyelv

osztályfőnök: 10.e

Fogadóóra: szerda 4

Bruszik Péter

bruszikp@kfgz.edu.hu

Testnevelés

Osztályfőnök 7.K

Fogadóóra: szerda 4

Császár Gabriella

csgabi@kfgz.edu.hu

német nyelv

osztályfőnök: 9.f

Fogadóóra: szerda 7

Csuha Máté

csuha.mate@kfgz.edu.hu

nagyar – történelem

Fogadóóra: szerda 3

Dömök Szilvia

doszi@kfgz.edu.hu

matematika – kémia

osztályfőnök: 10.k

Fogadóóra: szerda 4

Farkasné Tornyos Zsuzsanna

fzsuzsa@kfgz.edu.hu

angol nyelv

Fogadóóra: szerda 4

Fülöp Nóra Éva

fulop.nora@kfgz.edu.hu

német – olasz nyelv

Fogadóóra: szerda 7

Gál-Froicu Diána

dianafr@kfgz.edu.hu

angol – spanyol nyelv

Fogadóóra: szerda 7

magyar – művészettudomány – mozgókép és médiaismeret

Fogadóóra: szerda 2

Gyutai Tímea

gyt@kfgz.edu.hu

német nyelv

Fogadóóra: szerda 3

Gyenese Viktória

gyeneseviktoria@kfgz.edu.hu

magyar – ének

osztályfőnök: 11.b

Fogadóóra: szerda 6

Hegyiné Tarr Melinda

melin@kfgz.edu.hu

történelem

Fogadóóra: szerda 4

Horváth Beáta Erzsébet

hobea@kfgz.edu.hu

angol nyelv

osztályfőnök: 12.e

Fogadóóra: szerda 3

Horváth Lauren - Dai

horvath.lauren@kfgz.edu.hu

angol lektor

Fogadóóra: szerda 3

Horváth László

hlaci@kfgz.edu.hu

német nyelv – földrajz

osztályfőnök: 10.b

Fogadóóra: szerda 3

Imrik Erzsébet Gyöngyi

imrik.gyongyi@kfgz.edu.hu

magyar

Fogadóóra: szerda 3

Kaczor Jácint

jacint@kfgz.edu.hu

angol nyelv – történelem

osztályfőnök: 9.b

Fogadóóra: szerda 3

Kaj András

kajandras@kfgz.edu.hu

testnevelés

osztályfőnök: 12.a

Fogadóóra: szerda 3

Dr. Kelemenné Hersics Adrienn

adrika11@kfgz.edu.hu

testnevelés – gyógytestnevelés

osztályfőnök 9.a

Fogadóóra: szerda 5

Király-Horváth Hajnalka

kiraly.hajnalka@kfgz.edu.hu

rajz és vizuális kultúra

osztályfőnök: 12.k

Fogadóóra: szerda 3

Kovács Róbert

kovacs.robert@kfgz.edu.hu

matematika – fizika – informatika

Fogadóóra: szerda 1

Kovácsné Kiss Piroska

piroska@kfgz.edu.hu

matematika – fizika

Fogadóóra: szerda 3

Kuba Viktória

kuba.viktoria@kfgz.edu.hu

informatika

osztályfőnök: 11.k

Fogadóóra: szerda 2

László Judit

ljudit@kfgz.edu.hu

magyar – történelem

Fogadóóra: szerda 3

Lekicsné Hertelendy Nóra

lekicsne@kfgz.edu.hu

matematika – fizika

Fogadóóra: szerda 6

Marton Ilona

martonikfgz.edu.hu

matematika – fizika

Fogadóóra: szerda 6

Molnár Katalin

katalinmol@kfgz.edu.hu

német nyelv – földrajz

osztályfőnök: 11.f

Fogadóóra: szerda 1

Nagyné Tóth Márta

ntm@kfgz.edu.hu

matematika – informatika – testnevelés

osztályfőnök 9NyF

Fogadóóra: szerda 8

Molnár Klaudia

mk@kfgz.edu.hu

testnevelés

Fogadóóra: szerda 1

Németh Andrea

ena@kfgz.edu.hu

történelem – könyvtár

osztályfőnök: 8.k

Fogadóóra: szerda 4

német nyelv

Fogadóóra: szerda 4

Pálffy Tamás Győző

palffytamas@kfgz.edu.hu

fizika – informatika

Fogadóóra: szerda 4

Pálfy András

palfyandras@kfgz.edu.hu

német nyelv

osztályfőnök: 11.e

Fogadóóra: szerda 5

Schmidt Kilián

schmidtk@kfgz.edu.hu

német nyelv – biológia

osztályfőnök: 9.e

Fogadóóra: szerda 3

matematika – kémia

osztályfőnök: 9.NyE

Fogadóóra: szerda 5

Szűcs Klára

szklari@kfgz.edu.hu

kémia – biológia

osztályfőnök: 9.k

Fogadóóra: szerda 4

Takács Erika

takerika@kfgz.edu.hu

angol – orosz nyelv

Fogadóóra: szerda 4

Vakherda Erzsébet

vakie@kfgz.edu.hu

magyar – történelem

Fogadóóra: szerda 6

Varga Miklósné

v.tunde@kfgz.edu.hu

ének

Fogadóóra: szerda 4

Vincze Nikoletta

vinczen@kfgz.edu.hu

angol – francia nyelv

osztályfőnök: 10.l

Fogadóóra: szerda 3

Ságiné Tóth Ildikó

sagine@kfgz.edu.hu

angol nyelv

Fogadóóra: szerda 3

László Andrásné

igazgato@kfgz.edu.hu

iskolatitkár

Ügyintézési idő: minden nap 10.30 – 10.45

Dr. Erőss Péterné

ani@kfgz.edu.hu

iskolatitkár

Ügyintézési idő: minden nap 10.30 – 10.45

Gaál Marianna

gmariann@kfgz.edu.hu

laboráns

Ügyintézési idő: minden nap 10.30 – 10.45

Horváth Rafael

rafael@kfgz.edu.hu

rendszergazda

 

Bán Ildikó

ildi66@kfgz.edu.hu

laboráns

 

Vargáné Kertész Anita

anita40@kfgz.edu.hu

laboráns

A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai és nevelő, oktató munkát segítő munkatársai – 2021/2022 tanév
NévBeosztásSzakképzettségek, végzettségekTanított tárgyakE-mail cím
Makovecz Tamásintézményvezetőnémet szakos nyelvtanár,okleveles pedagógiatanár, okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanára, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőnémet nyelvmakovecztamas@yahoo.de 
Braun Tündeosztályfőnök, intézményvezető-helyettesokleveles történelem szakos bölcsész és tanár, könyvtáros, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületentörténelembraun.tunde@kfgz.edu.hu 
Gyimesi Katalinintézményvezető-helyettesmagyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőmagyar nyelv és irodalomgyimkat@kfgz.edu.hu 
Zimborás Beatrixintézményvezető-helyettesangol szakos tanár, okleveles technikatanár, okleveles angoltanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőangol nyelvtrixi1215@gmail.com 
Aladi Gabriella okleveles középiskolai matematikatanár, okleveles középiskolai fizikatanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőmatematika, fizikaaladig@kfgz.edu.hu 
Balázs Erikosztályfőnöktestnevelő tanár  testnevelésebalazs@kfgz.edu.hu 
Beck Sándor okleveles informatikatanár, technika szakos tanár, fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár technika és életvitel, informatika, digitális kultúrabs@kfgz.edu.hu 
Bedő-Somlai Edina földrajz szakos tanár, biológia szakos tanár, biológia szakos tanárbiológia, földrajzbsedina@kfgz.edu.hu 
Benedek Saroltaosztályfőnökorosz nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár német nyelvbenedeks@kfgz.edu.hu 
Béres Ildikó orosz nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanárangol nyelvberes@kfgz.edu.hu 
Biró Gabriella Katalin történelem szakos középiskolai tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár angol nyelv, történelem angol nyelven, etikabiro.gabriella@kfgz.edu.hu 
Bognár Henriettaosztályfőnökangol szakos nyelvtanár, okleveles angoltanárangol nyelv, angol célnyelvi civilizációszakheni@hotmail.com 
Bognár Szabolcs Károlyosztályfőnökokleveles biológiatanár, testnevelő tanár, biológia szakos tanár biológia, testnevelésszabolcsbog@gmail.com 
Bohárné Kocsis Szilvia okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanár, földrajz szakos középiskolai tanár angol nyelv, földrajz, földrajz angol nyelvenboharne.szilvi@gmail.com 
Boncz Dániel okleveles biológia szakos tanár, sportedző biológiaboncz.daniel@gmail.com 
Bruszik Péterosztályfőnöktestnevelés edző, okleveles egészségfejlesztés-tanár, okleveles testnevelő tanár testnevelés
Csallóné Horváth Adriennosztályfőnökfrancia nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár német nyelv, francia nyelvcsadri@kfgz.edu.hu 
Császár Gabriella Eszterosztályfőnöknémet nyelv és irodalom szakos tanárnémet nyelvcsgabi@kfgz.edu.hu 
Csuha Máté történelem alapszakos bölcsész, okleveles magyartanár, okleveles történelemtanár magyar nyelv és irodalom, történelemmate.csuha@gmail.com 
Dömök Szilviaosztályfőnökokleveles középiskolai kémiatanár, okleveles középiskolai matematikatanár matematika, kémiadoszi@kfgz.edu.hu 
Farkasné Tornyos Zsuzsanna angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárangol nyelvfzsuzsa@kfgz.edu.hu 
Fülöp Nóra Éva német szakos nyelvtanár, olasz szakos nyelvtanárnémet nyelv, olasz nyelvfulop_nora@hotmail.com 
Gál-Froicu Diana angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, spanyol nyelv és irodalom szakos tanárangol nyelvdiana.froicu@gmail.com 
Gerencsér Magdolna Katalin magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles művészettudomány szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus mozgókép- és médiakultúra területenmagyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, etikagkati@kfgz.edu.hu 
Gergely Andrásné Rácz Éva matematika szakos tanár, pedagógiai szakértő, kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető; szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási szakértői területen; matematika, kémiagergely.andrasne.ped@gmail.com 
Gyenese Viktóriaosztályfőnökmagyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zenetanár magyar nyelv és irodalomgyeneseviktoria@kfgz.edu.hu 
Hegyiné Tarr Melinda okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületentörténelemmelin@kfgz.edu.hu 
Horváth Beáta Erzsébetosztályfőnökokleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanár, magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőangol nyelv, angol célnyelvi civilizációhobea@kfgz.edu.hu 
Horváth Lászlóosztályfőnökföldrajz szakos tanár,német nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőnémet nyelv, földrajz német nyelvenhlaci@kfgz.edu.hu 
Horváth Lauren angol szakos nyelvtanárangol nyelvHorvath.Lauren@kfgz.edu.hu 
Imrik Erzsébet Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos tanár magyar nyelv és irodalomimrik.gyongyi@kfgz.edu.hu 
Kaczor Jácintosztályfőnökokleveles történelem szakos bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanárangol nyelv, történelem, történelem angol nyelven, angol célnyelvi civilizációjacint@kfgz.edu.hu 
Kaj Andrásosztályfőnökgyógytestnevelő tanár, testnevelés szakos tanártestneveléskajandras@kfgz.edu.hu 
Kelemenné Hersics Adrienn gyógytestnevelő tanár, testnevelés szakos tanártestnevelés, gyógytestnevelésadrika11@kfgz.edu.hu 
Király-Horváth Hajnalkaosztályfőnökokleveles vizuális nevelőtanárvizuális kultúrahajnus.kiraly@gmail.com 
Kiss Gyöngyvér Zsófia okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár kissgyongyvervir@gmail.com 
Kovács Róbert okleveles matematika szakos középiskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles középiskolai fizikatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőmatematika, fizika, informatika, digitális kultúrakovacs.robert@kfgz.edu.hu 
Kovácsné Kiss Piroska okleveles középiskolai matematikatanár, okleveles középiskolai fizikatanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőmatematika, fizikakiss.piroska62@gmail.com 
Kuba Viktóriaosztályfőnökmérnök-informatikus, mérnöktanár (műszaki), okleveles középiskolai informatikatanárinformatika, digitális kultúrakubaviki@gmail.com 
László Judit okleveles középiskolai magyartanár, okleveles történelemtanárintézmény, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületenmagyar nyelv és irodalom, történelemlaszlojudit333@gmail.com 
Lekicsné Hertelendy Nóra Éva okleveles matematikatanár, fizika szakos tanár, matematika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos általános iskolai tanármatematika, fizikalekicsne@kfgz.edu.hu 
Marton Ilona Anna matematika szakos tanár, fizika szakos tanármatematika, fizikamartonilonaanna@freemail.hu 
Molnár Katalinosztályfőnökokleveles némettanár,német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles földrajztanár, szakközgazdász marketingkommunikáció szakon, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőnémet nyelvkatalinmol@kfgz.edu.hu 
Nagyné Tóthosztályfőnökszámítástechnika szakos tanár, okleveles általános iskolai matematikatanár, okleveles általános iskolai testnevelő tanár, okleveles matematikatanár mateamtika, testnevelésnagynetoth.marta@gmail.com 
Németh Andreaosztályfőnökkönyvtáros, történelem szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületentörténelemena@kfgz.edu.hu 
Németh Zoltánné német szakos nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles biológia szakos tanárangol nyelv, német nyelvaniko@kfgz.edu.hu 
Pálffy Tamás Győző matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár, okleveles informatikatanárfizika, informatika, digitális kultúrapalffytamas@kfgz.edu.hu 
Pálfy Andrásosztályfőnökokleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárnémet nyelvpalfyandras@kfgz.edu.hu 
 Ságiné Tóth Ildikó angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanárangol nyelvtotika0529@gmail.com 
Schmidt Kiliánosztályfőnökokleveles biológia szakos tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárnémet nyelv, biológiaschmidtk@kfgz.edu.hu 
Schneiderné Tóth  Máriaosztályfőnökokleveles középiskolai matematikatanár, okleveles kémia szakos tanármatematika, kémiatm30@kfgz.edu.hu 
Szűcs Kláraosztályfőnökokleveles biológia szakos tanár, okleveles középiskolai kémiatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőbiológia, kémiaszklari@kfgz.edu.hu 
Takács Erika okleveles orosztanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetőangol nyelv, orosz nyelvtakerika@kfgz.edu.hu 
Vakherda Erzsébet magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles történelemtanár magyar nyelv és irodalom, történelemvakie@kfgz.edu.hu 
Varga Miklósné ének-zenetanár, okleveles tehetségfejlesztő tanárének-zenev.tunde@kfgz.edu.hu 
Vincze Nikolettaosztályfőnökangol nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanárangol nyelvvincze.nikoletta@freemail.hu 
Békési Tamásóraadótörténelem szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár,közoktatási vezetőtörténelem német nyelvenbekesi.tom@gmail.com
László Andrásnéiskolatitkárérettségi titkarsag@kfgz.edu.hu 
Dr. Erőss Péternéiskolatitkárérettségi titkarsag@kfgz.edu.hu 
Gaál Mariannalaboránsérettségi titkarsag@kfgz.edu.hu 
Bán Ildikólaboránsérettségi titkarsag@kfgz.edu.hu 
Vargáné Kertész Anitalaboránsérettségi titkarsag@kfgz.edu.hu 
Horváth Rafaelrendszergazdafőiskola titkarsag@kfgz.edu.hu