Információ

Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium

A Kölcsey Ferenc Gimnázium története 1955-ben kezdődött, amikor a Zalaegerszegi Tanítóképző Intézményben, a volt zárda épületében leánygimnáziumi osztály indult. Ez jelentette intézményünk jogi megalapítását.

Az 1960/1961-es tanév három maradandó hatású változást hozott. Ez évtől kezdve a leánygimnázium koedukált, vegyes fiú-leány osztályú iskolaként működik, majd elkezdődik a felnőttek középiskolai képzése is esti, illetve levelező formában. Ekkor vette fel intézményünk Ságvári Endre nevét.

1963-ban vált lehetővé a szakosított tantervű gimnáziumi osztályok indítása. Először az orosz-német, majd a francia-orosz és kémia-fizika tagozat. 1970/1971-ben kezdődött a biológia-kémia, 1971/1972-től az angol-francia, 1975/1976-tól a matematika szakosított tantervű csoportok oktatása.

A Ságvári Endre Gimnázium 1972 nyarán átköltözött a Kis utcába a Liszt Ferenc Általános Iskola 12 tantermes épületébe.

1979-től bevezetésre került a fakultatív oktatási rendszer. Nálunk is beindult a speciális nyelvi tagozat (orosz-angol), illetve egy testnevelés tagozatos osztály.

1985 és 1991 között honvéd kollégiumi osztályok is működtek intézményünk keretei között. Intézményünk történetében alapvető változást jelentett, hogy az 1987/1988-as tanévet új iskolaépületben, az iskolának ma is otthont adó helyen kezdhettük.

A nyolcvanas években megnőtt az érdeklődés a nyelvi képzés iránt, s ezt iskolánk magas szinten igyekezett kielégíteni. 1988-ban négyéves képzés formájában angol két tanítási nyelvű oktatás vette kezdetét (1996-ig). 3 év múlva a speciális nyelvi csoportok (angol, német, olasz) és az egyedi tantervű természettudományos tagozat mellett beindult két osztályban a hatosztályos gimnáziumi program – humán és reál osztálytípusban. 1997-ben hatéves német két tanítási nyelvű osztály lépett a humán osztály helyébe. Ez az osztálytípus 2017-ben megszűnt.

1998-ban iskolánk új névadójául Kölcsey Ferencet választotta.

2000-ban kezdetét vette az öt évfolyamos angol két tannyelvű oktatás. A 2004/2005-ös tanévben a négyéves speciális nyelvi csoportokat (angol, német) az ötéves nyelvi előkészítős osztályok váltották fel. 2013-ban intézményünk neve Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumra változott.

Iskolánk akkreditált tehetségpont, Középiskolai Sportműhely és Környezetvédelmi Mintaiskola.

Gimnáziumunk igazgatói:

1951-1959     Horváth Mária

1959-1988     Dudás Flórián

1988-2009     Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna

2009- 2019    Szűcs Gergely Zsolt

2019-             Makovecz Tamás

Az iskola jelene - felépítése

Intézményünkben 25 osztályban folyik a tanítás a következő osztálytípusokban:

Négy évfolyamos általános tantervű osztály

Angol két tanítási nyelvű osztály célnyelvi előkészítő évfolyammal

Emelt óraszámú angol nyelvi osztály nyelvi előkészítős évfolyammal

Emelt óraszámú német nyelvi osztály nyelvi előkészítős évfolyammal

Hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztály